Skip to main content

MUDLEY world

คำแนะนำ

MUDLEY world คืออะไร

MUDLEY world เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการเทรดและจ่ายผลตอบแทน สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านระบบเชิญชวน (invite) เท่านั้น

MUDLEY world หาเงินจากที่ไหนเพื่อมาให้เทรดเดอร์ลงทุน

เราทำเงินจากการเป็น Market Maker ให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา

ทำอย่างไรถึงได้รับเชิญเข้าร่วม MUDLEY world?

ขั้นต่ำของการพิจารณาในการที่เทรดเดอร์คนนั้น ๆจะได้รับ invite คือการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือของ Mudley อย่างสม่ำเสมอ เครือของ Mudley ประกอบด้วยดังนี้:

หลังจากที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมมาระยะหนึ่ง เราจะประเมิณผลงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือไม่ หากทำผลงานได้ดีเทรดเดอร์ก็จะได้รับ invite เพื่อเทรดกับเรา

ทำยังไงหลังจากได้รับคำเชิญเข้ารวม MUDLEY world

ให้ส่งข้อมูลตามนี้มาที่ mudleyworld@gmail.com

  • Username จาก https://www.mudley.io
  • ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  • อีเมลล์ที่เป็น Gmail

Mudley License

User ที่ได้รับคำเชิญต้องมี Mudley License ก่อนถึงจะสามารเทรดบนแพลทฟอร์มของเรา ทางเราจะส่งแบบทดสอบให้เมื่อด user ได้รับคำเชิญแล้ว


update 4/3/2022